Events Club Oy - REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Events Club Oy
Hämeentie 15, 7. krs.
00500 Helsinki

Katy Kjisik, puh. 09-8567 3456

2. YLEISTÄ

Events Club Oy (jäljempänä "Events Club") noudattaa henkilötietojen rekisteröinnissä henkilötietolakia (523/1999).

Events Clubin verkkosivuilla kerätään ainoastaan käyttäjien vapaaehtoisesti antamia henkilötietoja.

Käyttäjistä ei tallenneta mitään henkilötietoja, jos he ainoastaan selailevat Events Clubin verkkosivuja kirjoittamatta henkilötietojaan niille verkkosivuilla varattuihin kohtiin.

3. REKISTERIN NIMI JA YLLÄPITÄMISEN PERUSTE

Rekisterin nimi on Events Clubin asiakasrekisteri ja sen ylläpitämisen perusteena on asiakassuhde.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Events Clubin asiakasrekisteriin rekisteröityjä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, laskutukseen, asiakas- ja suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Kielto- ja tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen Events Club Oy / Asiakaspalvelu, Hämeentie 15, 7. krs., 00500 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen eventsclub@eventsclub.fi

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero, matkapuhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Suoramarkkinointikielto
  • Asiakkaan itse ilmoittamat asiakassuhteeseen ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. TIETOJEN LUOVUTUS

Events Club ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten käyttöön. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteröityjä tietoja käsitellään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää rekisterin pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. 

Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjälle myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää lisäksi henkilökohtaista salasanaa.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ ALLE 18-VUOTIAIDEN KOHDALLA

Events Club edellyttää verkkosivuillaan, että alle 18-vuotiaat hankkivat palveluiden tilauksiin holhoojansa suostumuksen. 

Alle 18-vuotiaiksi tiedettyjen tilaajien henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille.

9. LINKIT ULKOPUOLISTEN YLLÄPITÄMILLE VERKKOSIVUILLE

Events Clubin verkkosivuilla on mahdollisesti linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille verkkosivuille. 

Events Club ei vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä kyseisillä sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.